Zásady ochrany osobních údajů

Chápeme, že údaje o vaší společnosti a vašich kandidátech jsou velice osobní, a přijímáme veškerá opatření, abychom zaručili, že zůstanou v bezpečí. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak Performia International AB sbírá, používá a sdílí osobní údaje uživatelů našich webových stránek

https://tech.interspeedia.com

Chceme, abyste měli jasno, jak používáme informace, které získáváme, když využíváte našich služeb, a jak můžete ochránit své soukromí.

Naše zásady vysvětlují:

 • jaké údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme,
 • jak tyto údaje používáme,
 • jaké možnosti vám nabízíme, včetně toho, jak ke svým údajům můžete získat přístup a aktualizovat je.

 

Snažili jsme se, aby tyto zásady byly co možná nejsrozumitelnější, nicméně pokud nejste obeznámeni s pojmy jako cookies, IP adresa nebo prohlížeč, doporučujeme, abyste se o těchto klíčových termínech nejprve informovali – jejich definice a ukázky lze nalézt online pomocí vyhledávače Google. Na vašem soukromí nám záleží bez ohledu na to, zda jste novými nebo dlouhodobými uživateli či kandidáty. Udělejte si prosím čas na to, seznámit se s našimi postupy, a pokud máte jakékoli dotazy, pošlete nám e-mail na privacy@performia.net.

Důležité informace

Kdo jsme

Pro účely evropské legislativy o ochraně osobních údajů (GDPR) je správcem vašich osobních údajů Performia International AB, se sídlem na adrese Bergviksgatan 27, Sodertalje 15250, Švédsko, EU. Naše služby poskytuje buď přímo Performia International AB, nebo dceřiné společnosti a pobočky společnosti Performia International AB, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

Každou jednotlivou webovou stránku pod záštitou performia.com, ať už globální, nebo určenou pro příslušnou zemi, region nebo praxi, poskytuje individuální subjekt v rámci Performia Network.

Změny těchto zásad

Veškeré úpravy nebo změny těchto zásad budeme zveřejňovat na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit, a proto vás žádáme, abyste si je často pročítali.

Co shromažďujeme

Abyste mohli využívat naše služby, shromažďujeme o vás řadu informací. Může mezi ně patřit následující:

 • Jaké informace nám poskytujete

Jste-li naším zákazníkem, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu vaší společnosti, jméno společnosti, telefonní číslo, případně číslo faxu a údaje o společnosti potřebné k provádění finančních transakcí.

Jste-li kandidátem, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu, životopis, datum narození, fotografii, IP adresu, dotazníky a testy, které jste vyplnili.

 • Informace o zařízení

Pokud oznamujete, že s vaším přístupem do systému je něco v nepořádku, shromažďujeme v tomto oznámení konkrétní informace o zařízení, například o operačním systému, IP adrese zařízení, prohlížeči, rozlišení obrazovky nebo o tom, zda používáte počítač či chytrý telefon. Tato data nám pomáhají určit, v čem problém spočívá, a rychleji ho vyřešit.

 • Informace z logu

Když používáte naše služby nebo si prohlížíte obsah poskytnutý společností Performia International AB, automaticky v lozích serveru shromažďujeme a ukládáme konkrétní údaje. Patří mezi ně:

 • Podrobnosti o tom, jak používáte naše služby
 • IP adresa
 • Cookies, které mohou identifikovat váš prohlížeč
 • Uživatelova poloha

 

 • Cookies a podobná technologie

Ke shromažďování a ukládání informací, které získáváme, když navštívíte webovou stránku společnosti Interspeedia, používáme různé technologie. Mohou mezi ně patřit cookies a jiné technologie, jež identifikují váš prohlížeč nebo zařízení. Rovněž díky nim shromažďujeme a ukládáme informace, když používáte naše služby. Vedle toho používáme i službu Google Analytics, jež nám pomáhá analyzovat návštěvnost našich webových stránek, a cookies, které slouží statistickým účelům – shromažďujeme údaje o tom, jak uživatelé webovou stránku používají.

Co s těmito informacemi děláme

Shromážděné informace používáme následujícími způsoby:

 • k dodávání, udržování a zlepšování našich služeb;
 • k založení vašeho účtu a vaší identifikaci coby uživatele/kandidáta;
 • k zasílání reklamních sdělení – sem patří e-maily o akcích, systémová oznámení, průzkumy a jiné newslettery; zasílání marketingových e-mailů můžete kdykoli odhlásit: jak to udělat, se dozvíte přímo z marketingových emailů;
 • k zasílání administrativních sdělení – sem mohou spadat organizační e-maily, potvrzení, technická oznámení, aktualizace a bezpečnostní upozornění;
 • k zodpovězení vašich komentářů a dotazů a poskytnutí uživatelské podpory;
 • k ochraně před podvodnou, nepověřenou nebo ilegální činností, jejímu vyšetřování či odhalení.

Transparentnost a volba

Co se týče soukromí, mají lidé různé obavy. Naším cílem je dávat jasně najevo, jaké informace shromažďujeme a za jakým účelem, abyste se mohli sami rozhodnout, jak budou použity:

Údaje můžete projít, aktualizovat nebo smazat jednoduše tak, že se pomocí svých přihlašovacích dat přihlásíte do našeho systému.

Cookies ve vašem prohlížeči můžete smazat nebo je zablokovat. Je nicméně důležité mít na paměti, že pokud jsou cookies zablokovány, služby, které na našich webových stránkách poskytujeme, nemusí správně fungovat.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Klademe si za cíl, dát vám přístup k vašim osobním údajům, kdykoli využíváte našich služeb, a snažíme se poskytnout vám způsob, jak je rychle aktualizovat nebo smazat, jestliže jsou chybné – pokud si ovšem tyto informace nemusíme ponechat pro legitimní podnikatelské nebo právní účely.

Klademe si za cíl zajišťovat naše služby způsobem, který chrání údaje před nechtěným nebo zlovolným smazáním. Z toho důvodu je možné, že nesmažeme zbývající kopie vašich údajů ihned poté, co své údaje vymažete z našich služeb, neodstraníme údaje z našeho aktivního serveru a okamžitě je nesmažeme z našich záložních systémů.

Jaké informace sdílíme

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo společnost Performia, pokud neplatí jedna z následujících podmínek:

 • Vámi určené třetí strany: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud jste nám k tomu dali souhlas.
 • Náš nezávislý poskytovatel služby (pouze v případě zákazníků):

Může se stát, že vaše osobní údaje budeme sdílet s nezávislými poskytovateli služby, kteří poskytují služby jako třeba analýzu dat, fakturaci, informační technologii a související infrastrukturu, doručování e-mailů a jiné podobné služby. Od našich nezávislých poskytovatelů služby vyžadujeme, aby vaše osobní údaje používali pouze k dodání služeb, které jsme si od nich vyžádali.

Našimi nezávislými poskytovateli jsou:

 • RAYNET s.r.o., Francouzská 6167/5, Poruba 70800, Ostrava, Česká republika
 • QUANDA International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, Česká republika
 • Sengrid, 1801 California Street, Denver, CO 80202, USA
 • SMSAPI – ComVision sp. z o. o., ul. Toszecka 10,144-100 Gliwice, Polsko
 • Equinix Inc. – Via Francesco Sforza 13, 20080 Basiglio (MI), Itálie
 • LibertyLine s.r.l. – Via Macaggi 17, 16121 Janov, Itálie
 • Fortnox AB, Bollgatan 3B, 352 46 Växsjö, Švédsko

 

 • Restrukturalizace společnosti

Vaše osobní údaje můžeme sdílet při uzavírání nebo sjednávání obchodu, jehož předmětem je prodej nebo přesun celého našeho podniku nebo majetku či jeho části. Patří sem jakákoli transakce či řízení související s fúzí, financováním, akvizicí nebo bankrotem.

 • Správci

Váš účet je rovněž spravován naším místním/státně příslušným nebo globálním správcem. Správce a váš konzultant, kteří vaší organizaci nebo vám coby jednotlivci poskytují uživatelskou podporu, budou mít přístup k informacím o vašem účtu (včetně vašeho e-mailu a dalších údajů). Váš místní správce může následující:

 • prohlížet si statistické údaje týkající se vašeho účtu – využívání služeb;
 • přihlásit se do vašeho účtu, aby vám pomohl vyřešit problém;
 • pozastavit nebo zrušit váš přístup k účtu;
 • dostat se k informacím uloženým jako součást vašeho účtu, nebo je uchovávat.

 

 • Další zpřístupnění

Pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné, můžeme vaše osobní údaje sdílet, a) abychom dodrželi příslušné zákony; b) abychom vyhověli zákonným žádostem a právním postupům, např. zareagovali na žádosti veřejných a vládních orgánů týkající se dodržování požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva; c) abychom prosadili naše zásady ochrany soukromí a d) abychom ochránili svá práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek vás či druhých.

 

Zabezpečení informací

Usilovně se snažíme uživatelské informace, které uchováváme, ochránit před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou úpravou, zveřejněním či zničením. Především:

 • své služby kódujeme pomocí protokolu SSL;
 • omezujeme přístup k osobním údajům ze strany našich zaměstnanců, dodavatelů a jednatelů, kteří tyto informace potřebují mít k dispozici, aby je pro nás mohli zpracovat a/nebo vám poskytnout službu; na tyto zaměstnance, dodavatele a jednatele se vztahuje přísná smluvní povinnost zachovávat mlčenlivost. Pokud tuto povinnost nedodrží, mohou být potrestáni nebo propuštěni.

Anonymní údaje

Pojmem „anonymní údaje“ máme na mysli údaje a informace, na jejichž základě jste neidentifikovatelní/podle nichž je vaše identifikace nemožná, a to jak s použitím těchto samotných informací, tak po jejich zkombinování s jinými informacemi, které má k dispozici třetí strana.

Z vašich osobních údajů, které získáváme, i údajů jiných jednotlivců můžeme vytvářet anonymní údaje. Mohou sem patřit analytické informace a informace, jež jsme získali díky cookies. Osobní údaje přetváříme v údaje anonymní tím, že z nich vyřazujeme informace, podle nichž lze určit vaši totožnost, např. jméno, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Anonymní údaje používáme pro statistické účely a ke zlepšování našich služeb.

 

Možnosti týkající se informací a jejich změny

Odstoupení

Můžete nás kdykoli kontaktovat s tím, že již nadále nechcete a) dostávat propagační sdělení, b) aby se vaše osobní údaje, které přechováváme, zpracovávaly pro jiné než původní účely, nebo c) aby se vaše osobní údaje předávaly mimo území EU. Vezměte prosím na vědomí, že po odstoupení nemusíte být schopni používat některé prvky našich webových stránek nebo služeb.

 

Přístup

Coby uživatel systému se můžete kdykoli dostat k informacím, které o vaší osobě máme, a to prohlížením svého účtu na www.performia.com

 

Vymazání a zapomenutí

V jistých situacích, například pokud informace, které o vaší osobě máme, již nejsou relevantní nebo správné, si od nás můžete vyžádat vymazání svých údajů. Jinak jsou veškeré údaje o kandidátech po 2 letech mazány automaticky.

 

Jestliže zapomenete své přístupové údaje, obraťte se na nás přímo prostřednictvím e-mailové adresy privacy@performia.net nebo na naší webové stránce. Ve své žádosti prosím jasně uveďte a) o jaké osobní údaje se jedná, b) jméno společnosti, c) e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení, a d) které z výše uplatněných práv byste chtěli uplatnit. Může se stát, že v zájmu vaší ochrany vyhovíme pouze žádostem, jež se týkají osobních údajů souvisejících s tou e-mailovou adresou, z níž jste nám žádost poslali, a že si před splněním žádosti ověříme vaši totožnost. Žádosti se pokusíme vyhovět, co nejdříve to půjde.

Vezměte prosím na vědomí, že jisté informace si musíme ponechat pro účely vedení evidence a/nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požádáním o změnu nebo vymazání, pokud zákon nepovoluje nebo nevyžaduje delší dobu ponechání (např. pro regulační účely).

Odběr propagačních e-mailů můžete odhlásit kliknutím na odkaz, který se nachází ve spodní části každého propagačního e-mailu. Odběr organizačních sdělení odhlásit nelze.

 

Reference a zpětná vazba od uživatelů

Často dostáváme reference a komentáře od uživatelů, kteří měli s našimi službami kladnou zkušenost, a příležitostně je zveřejňujeme. Než na veřejně přístupnou část webových stránek vyvěsíme jakoukoli zpětnou vazbu, nejdříve k tomu získáme uživatelův souhlas.

 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.